Aktywizacja Zawodowa z POWERem

Witaj na stronie projektu: AKTYWIZACJA ZAWODOWA Z POWER’em

O projekcie

Projekt „Aktywizacja zawodowa z POWER’EM” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2023 r.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.06.2021-31.05.2023 grupy 200 osób (120K i 80M) od 18 do 29 roku życia o niskich kwalifikacjach  z grupy NEET, tj. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, niepracujących, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, nieuczących się lub osób ubogo pracujących, z obszaru woj. śląskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI: 2 206 800,00 

Jesteś na początku swojej kariery zawodowej i masz problem ze znalezieniem pracy ze względu na brak doświadczenia? Młodość, brak sprecyzowanej ścieżki kariery i potrzebnych kwalifikacji przeszkadza Ci w znalezieniu pracy? A może kierunek studiów okazał się kompletnie nietrafiony i chcesz szybko znaleźć nowy zawód i rozpocząć pracę zarobkową?

Masz coś co Cię wyróżnia. Masz chęć rozwoju i POWER do działania! Skorzystaj z oferty szkoleń unijnych.

 Jakie korzyści zyskasz przystępując do projektu:

Kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie (wymagane):

Projekt skierowany jest do 200 osób, spełniających łącznie poniższe kryteria:

lub

lub

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione bezpłatnie:

CSW TOTEM T. Mucha P.Pysz Spółka jawna
Biuro projektu: 43-603 Jaworzno, ul. Karola Darwina 17
e-mail:  aktywizacja@aktywizacjazawodowa.pl; telefon kontaktowy: 503 146 835

Czynne:   poniedziałek i środa 7:00 – 18:00;    wtorek, czwartek i piątek 7:00 – 15:00

REKRUTACJA:  tel. 795 501 714 lub  505 454 504